تبلیغات
عــــــــــــشق و دروغ - چتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

چتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

בلـم چترے مے פֿــפּاهــב از جنــس

בسـتهاے تـــפּ

چـتــرے بــرایـمـ بـگیـــر ، حتے פֿـیــآلے

פֿـیــسِ ב لــتـنــگـیــــمـ

بــــاراלּ مـےآﻳـــב

בارב مـےبــآرב امـآ نـہ مثـلــ همیـشــہ

انـگـار بـا تـפּ بــــاراלּ حالــ בیــگرے בارב

مگـر نگفتـے بــــاراלּ هـــواے בפּ نفــره اωـــتـــ

پــس چـــرا هــرچہ نگاه مے ڪنــمـ تــפּ را نمـے بینمــ!

Avazak.ir Line17 تصاویر جداکننده متن (2)


[ جمعه 10 خرداد 1392 ] [ 02:51 ب.ظ ] [ mahan ]