تبلیغات
عــــــــــــشق و دروغ - قرن 21

قرن 21

«به قرن 21 خوش آمدید»
تلفن هایمان - بی سیم
ایمانمان - بدون خدا
لباسمان - بدون آستین ...
"احســـاســـمـــان - بدون عاطفه!"
استدلالهایمان - بی اساس
جوانانمان - بیکار
"روابط عاشقانه مان - بــــی هدف!"
نگرشمان - بی دقت

نوزادان - بی پدر
"تعــــهدمــان - بدون جهت و نامشخص"
"""حمـــاقــــت هــــایمــــــان - بی شمار"""
"امیدمان - پـــــــایـــــان یافته!


[ چهارشنبه 26 تیر 1392 ] [ 09:37 ب.ظ ] [ mahan ]