تبلیغات
عــــــــــــشق و دروغ - سیگار...

سیگار...

Avazak.ir Line27 تصاویر جداکننده متن (2)

سیــ ـ ـ ـگــ ـ ـار عـ ـ ـشق نیـ ـ ـست

آخــ ـ ـ ـرین پنــ ـ ـاهـ ـ ـ عاشــ ـ ـق اسـ ـ ـت

Avazak.ir Line27 تصاویر جداکننده متن (2)[ جمعه 10 خرداد 1392 ] [ 03:44 ب.ظ ] [ mahan ]